Hydrocarbon

Rozwój infrastruktury informatycznej oraz utworzenie centrum modelowania i symulacji złóż węglowodorów

Projekt

zaplanowano realizację 3 zadań

Czytaj więcej  

Aktualności


Promocja projektu w trakcie konferencji Karpaty 2015

Data: 2015-09-17

W trakcie sesji referatowo-posterowej konferencji geologicznej KARPATY 2015 organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w dn. 22 września 2015 r. zostaną zaprezentowane wyniki zadań zrealizowanych w projekcie.

Czytaj więcej  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu

Data: 2015-05-22

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z montażem i wdrożeniem oraz oprogramowania dla budowy, obsługi i zdalnego dostępu do repozytorium danych, projektów i wyników obliczeń w ramach komputerowego centrum modelowania, symulacji złóż węglowodorów i struktur geologicznych.

Czytaj więcej  

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu

Data: 2015-05-22

Zadanie nr 1: 6 sztuk stacji graficzno-obliczeniowych;
Zadanie nr 2: 2 sztuki kart graficznych, 1 sztuka monitora wielkoformatowego, 1 sztuka drukarki laserowej (monochromatycznej) o dużej wydajności (klasy enterprise) oraz 1 sztuka projektora wraz z ekranem projekcyjnym elektrycznym.

Czytaj więcej  

Zobacz więcej aktualności  

O projekcie

W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesna infrastruktura informatyczna, specjalistyczne oprogramowanie, bazy danych oraz utworzone zostanie komputerowe centrum modelowania i symulacji złóż węglowodorów i struktur geologicznych.

Projekt ma charakter ogólnokrajowy, jego rezultaty zostaną wykorzystane przez środowisko międzynarodowe i jest on skierowany na odbiorców ze środowisk naukowych, branży naftowej i gazowniczej i powiązanych gałęzi gospodarki. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie innowacyjności i wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki oraz polskiej nauki.

Realizacja projektu jest szczególnie istotna z perspektywy dalszego rozwoju INiG-PIB. Zaawansowana infrastruktura informatyczna powstała w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywana do prowadzenia prac naukowo-badawczych i projektów badawczo- rozwojowych z możliwością ich wdrożenia w przemyśle.

W projekcie zaplanowano realizację 3 zadań:

1

Budowa konwergentnego szkieletu sieci LAN/WAN i sieci bezprzewodowej ze wsparciem dla środowisk wirtualizacyjnych, bezpieczeństwa, mobilności i jednolitej komunikacji

Czytaj więcej  
2

Unifikacja architektury serwerów i platformy do komunikacji tekstowej, głosowej i wideo z rozbudową systemu dyskowo macierzowego

Czytaj więcej  
3

Utworzenie komputerowego centrum modelowania i symulacji złóż węglowodorów i struktur geologicznych

Czytaj więcej  

Harmonogram prac

2015-07-30

KROK 4
DO WYKONANIA

Promocja projektu

 • Przeprowadzenie akcji promocyjnej projektu w celu poinformowania społeczeństwa o jego dofinasowaniu przez UE.
 • Przygotowanie spotkań informacyjnych, informacji w portalach branżowych, artykułów informujących środowisko przemysłowe o projekcie, prezentacji multimedialnej.

2015-06-30

KROK 3
DO WYKONANIA

Utworzenie komputerowego centrum modelowania i symulacji złóż węglowodorów i struktur geologicznych

 • Wybór najkorzystniejszej oferty.
 • Wykonanie robót budowlanych, polegających na przystosowaniu pomieszczeń do wymagań stawianym pomieszczeniom, w których eksploatowane będą specjalistyczne stacje robocze i oprogramowania do zaawansowanych obliczeń.
 • Instalacja, konfiguracja, szkolenie, testy zakupionego sprzętu i oprogramowania, instruktaż.
 • Projekt struktury bazy danych i aplikacji klienta. Wstępna dokumentacja.
 • Implementacja struktury bazy danych.
 • Standaryzacja formatów posiadanych danych.
 • Archiwizacja i transfer danych z ośrodków rozproszonych.
 • Transfer danych.

2015-06-25

KROK 2
DO WYKONANIA

Unifikacja architektury serwerów i platformy do komunikacji tekstowej, głosowej i wideo z rozbudową systemu dyskowo-macierzowego.

 • Dostawa, konfiguracja i instalacja urządzeń niezbędnych do budowy nowej architektury serwerowej i systemu macierzowego.
 • Dostawa, konfiguracja i instalacja urządzeń niezbędnych do budowy nowej platformy komunikacyjnej.
 • Integracja obecnego systemu telefonii IP z nową platformą komunikacyjną.
 • Instalacja terminali wideo konferencyjnych w 5 lokalizacjach INiG.
 • Migracja obecnych serwerów do nowej architektury z podziałem usług.
 • Weryfikacja poprawności działania serwerów i usług.

2015-06-10

KROK 1
DO WYKONANIA

Budowa konwergentnego szkieletu sieci LAN/WAN i sieci bezprzewodowej ze wsparciem dla środowisk wirtualizacyjnych, bezpieczeństwa, mobilności i jednolitej komunikacji

 • Dostawa, konfiguracja i instalacja urządzeń niezbędnych do budowy szkieletu sieci LAN/WAN i warstwy dostępowej.
 • Szkolenie CCNA.
 • Szkolenie z mechanizmów bezpieczeństwa L2 i L3.
 • Wdrożenie mechanizmów bezpieczeństwa w warstwie dostępowej i szkielecie sieci LAN/WAN.
 • Budowa sieci bezprzewodowej na terenie wszystkich lokalizacji Instytutu.
 • Budowa centralnej bazy LDAP z danymi wszystkich pracowników INiG.
 • Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego.
 • Integracja sieci przewodowej i bezprzewodowej z centralnym systemem uwierzytelnienia i autoryzacji.
 • Szkolenie powdrożeniowe.
 • Dokumentacja wprowadzonych zmian.

Beneficjent


Instytut jest uznaną jednostką badawczą, współpracującą w szerokim zakresie z administracją państwową, działającą na rzecz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego i publicznego kraju oraz jego zrównoważonego rozwoju. Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego.

Dofinansowanie


Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Instytucje zarządzające


Kontakt

Instytut Nafty i Gazu
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Lubicz 25A,

31-503 Kraków

  office@inig.pl   (+48) 12 421 00 33   (+48) 12 430 38 85