Zadanie 2

 

W ramach zadania drugiego zakupiono dwa serwery typu kasetowego (ang. blade server). Dla zapewnienia większej przestrzeni dyskowej i niezawodności danych zainstalowano dwie macierze EMC VNX 5300 z funkcją replikacji. Macierz będzie mieć możliwość obsłużenia do 125 dysków lub do 240TB danych. Warstwa wirtualizacyjna oparta zostanie o zakupione oprogramowanie VMware z obsługą do 12 procesorów. W każdej z lokalizacji INIG-PIBzostanie zainstalowany duży terminal konferencyjny do realizacji grupowych rozmów wideo (wideokonferencji). Oprócz tego, w projekcie zostało przewidzianych 5 biurkowych terminali wideo i 10 wideotelefonów. Aby umożliwić obsługę grupowych wideo konferencji system zostanie wyposażony w dodatkowe mostki głosowe umożliwiające obsługę 5 strumieni Full HD lub 10 Half HD. Rozwiązanie to również zawiera oprogramowanie do komunikacji tekstowej, głosowej i wideo. Dzięki Cisco VCS (Video Communication Server) system umożliwi realizację rozmów wideo przy użyciu identyfikatorów URI (Uniform Resource Identifier). System jednolitej komunikacji zawiera w sobie również pocztę głosową i automatyczną zapowiedź. Umożliwi on też centralne zarządzanie całym systemem telefonicznym z jednego miejsca i zwiększy funkcjonalność aparatów telefonicznych, w tym umożliwi zarządzanie niektórymi funkcjami telefonu bezpośrednio przez użytkownika.
Zakupione zostaną zaawansowane licencje umożliwiające przyłączenie zakupionych w 2013 roku telefonów 3905, 6941 i 9971 oraz terminali i telefonów wideo do centralnego systemu telefonicznego. Zostaną zakupione urządzenia i oprogramowanie potrzebne do uruchomienia w sposób redundantny centralnego systemu zarządzania telefonią, systemu poczty głosowej i automatycznej zapowiedzi.